Шановні абітурієнти!

Кафедра аеронавігаційних систем запрошує здобути освітній ступень «Бакалавр» за такими спеціалізаціями в рамках спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» :

За цими спеціалізація ведеться набір на перший курс, а також на другий та третій курси на основі ОКР «Молодший спеціаліст». Для більш детального ознайомлення із спеціалізаціями натисніть на посилання на назві спеціалізації! А натиснувши на це посилання ви зможете побачити географію працевлаштування наших випускників → Наші випускники

Також запрошуємо отримати освітній ступень «Магістр» на основі вже здобутого рівня «Бакалавр» за спеціалізаціями в рамках спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» :

Контакти кафедри +38(044) 406-72-44 Приймальна комісія+38(044) 497-41-05
Кафедра Аеронавігаційних Систем
Hаша гордість

Новини

Захист дипломних робіт студентів групи АО-620ма

7 лютого 2018 року відбувся захист дипломних робіт студентів кафедри аеронавігаційних систем на здобуття освітнього ступеня “Магістр” за спеціалізацією “Системи аеронавігаційного обслуговування” (англомовна група).

Захист відбувався а аудиторії 11.323 в присутності державної атестаційної комісії у складі:

Голова ДЕК – ШВЕДОВА Вікторія Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційно-вимірювальної техніки НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”.

Заст. голови ДЕК – ЛАРІН В.Ю., зав. кафедри АНС, д.т.н., проф.

    Члени комісії:
  • ХАРЧЕНКО В.П., проректор НАУ, д.т.н., проф.
  • ОДАРЧЕНКО Р.С., заст.. директора НН ІАЕТ, к.т.н., доцент
  • ГРИЩЕНКО Ю.В., доцент кафедри авіоніки, к.т.н., доцент

Секретар ДЕК – ЗАПОЛЬСЬКА С.М., зав. лаб. кафедри АНС.

До вашої уваги нижче представлені моменти цієї події

Перед доповіддю

Державна екзаменаційна коміссія

Моменти істини – доповідає Дмитро Ратушний

Моменти істини – відповідає Ірина Кудринська

Запитує Голова ДЕК

Вже “відстрілялися”

Хвилюючий момент – перед оголошенням рішення Державної екзаменаційної комісії

Вітаємо – магістри!!!

Фото на згадку з членами ДЕК<< НазадПРО НАС > Новини
©Air Navigation Department, NAU. All rights are reserved