Шановні абітурієнти!

Кафедра аеронавігаційних систем запрошує здобути освітній ступень «Бакалавр» за такими спеціалізаціями в рамках спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» :

За цими спеціалізація ведеться набір на перший курс, а також на другий та третій курси на основі ОКР «Молодший спеціаліст». Для більш детального ознайомлення із спеціалізаціями натисніть на посилання на назві спеціалізації! А натиснувши на це посилання ви зможете побачити географію працевлаштування наших випускників → Наші випускники

Також запрошуємо отримати освітній ступень «Магістр» на основі вже здобутого рівня «Бакалавр» за спеціалізаціями в рамках спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» :

Контакти кафедри +38(044) 406-72-44 Приймальна комісія+38(044) 497-41-05
Кафедра Аеронавігаційних Систем
Hаша гордість

Про кафедру АНС

Авіаційна галузь — одна з провідних галузей науки і техніки в усьому світі, що підтверджує високій рівень заробітноїплатні фахівців, які задіяні в технології авіаційних перевезень. Кафедра. Кафедра аеронавігаційних систем готує висококваліфікованих фахівців для відповідальнішої галузі авіації — аеронавігаційного обслуговування, яке здійснюється на всіх етапах польоту повітряного корабля з метою організації повітряного руху, радіотехнічного забезпечення польотів, надання аеронавігаційної та метеорологічної інформації відповідно до законодавства України, стандартів і рекомендованої практики ІCAO та вимог EUROCONTROL.

Кафедра є випусковою для студентів освітнього ступеня «Бакалавр», що навчаються у галузі знань «27. Транспорт», спеціальність 272 «Авіаційний транспорт», за наступними спеціалізаціями

Навчання ведеться англійською чи українською мовами, що значно підіймає рівень конкурентоспроможності наших випускників. Термін навчання на ОС «Бакалавр» – 3 роки, 10 місяців.

Крім того, кафедра приймає студентів-випускників ВНЗ та коледжів (технікумів), які завершили навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» для навчання на третьому рівні освіти за освітнім ступенем «Магістр». Термін навчання на ОС «Магістр» – 1 рік, 6 місяців.

Однією з основних тенденцій розвитку авіаційної техніки є активний розвиток безпілотної авіації. Вперше в 2014 році кафедрою АНС розпочато навчання фахівців з проектування, експлуатації безпілотних авіаційних систем. Студенти, що обирають цю кваліфікацію, крім одержання фахової підготовки з технології проектування і експлуатації безпілотних авіаційних систем, отримують додаткові навички програмування і адміністрування комп’ютерних систем з отриманням кваліфікації інженера комп’ютерних систем і інженер-дослідник комп’ютерних систем та автоматики в рамках освітнього ступеня «Mагістр».

Кафедра була створена у 1986 році, внаслідок об’єднання кафедр радіонавігації та радіолокації

Приміщення кафедри локально розміщені на третьому поверсі в корпусі №11.

Всі випускники кафедри мають міжнародний рівень підготовки. Об'єктом їх діяльності є аеронавігаційна система - авіаційні організаційно-адміністративні органи, органи системи обслуговування повітряного руху, системи зв'язку, навігації та спостереження (традиційні та супутникові), наземні і бортові системи (комплекси) авіоніки, метеорологічні системи, системи пошуку та рятування. Працевлаштування студентів, які закінчили навчання за спеціалізацію “Безпілотні авіаційні комплекси”, та отримали кваліфікацію (згідно національного кваліфікатору) “Оператор наземних засобів керування БПЛА” можливо у таких сферах діяльності, як – технологія аеро- фото-відео знімання при виконанні геодезичних, топографічних робіт; спостереженні за лісовими масивами, пожежною обстановкою, газо- та нафтопроводами, міським автомобільним трафіком, екологічному спостереженні, охороні об’єктів; в кіно-фото індустрії, індустрії масс-медіа.
©Air Navigation Department, NAU. All rights are reserved