Кафедра Аеронавігаційних Систем
Hаша гордість

Новини

Освітньо-професійну програму “Безпілотні авіаційні комплекси” акредитовано!

Отримано Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми “Безпілотні авіаційні комплекси” другого (магістерського) рівня! Строк дії сертифікату — до 01.07.2028 року. Вітаємо гаранта ОПП — професора кафедри АНС, д.т.н., професор Валерія Вікторовича Коніна, членів Робочої групи, викладацький склад кафедри і студентів з визначною подією.<< НазадПРО НАС > Новини
©Air Navigation Department, NAU. All rights are reserved