Кафедра Аеронавігаційних Систем
Hаша гордість

Спеціальності і напрями підготовки

Системи аеронавігаційного обслуговування

кваліфікація - 3132 Радіоелектронік

Навчальні плани відповідають міжнародній спеціальності підготовки авіаційних фахівців з ATSE – Air Traffic Safety Electronics. Фахівці-випускники зі спеціалізації "Система аеронавігаційного обслуговування" можуть використовувати, створювати, виробляти та обслуговувати аеронавігаційні системи та їх складові, бути експертами і менеджерами-організаторами з сертифікації систем, обладнання і персоналу. В навчанні застосовують сучасні електронно-обчислювальні комплекси аеронавігаційного обслуговування VOR, DME, ILS. У процесі навчання студенти отримують фундаментальні та прикладні знання в галузях супутникових систем навігації та управління рухомими об’єктами, радіолокаціі, систем авіаційного електрозв’язку, систем спостереження, авіоніки, інформаційних технологій та комп’ютерних мереж, автоматизації схемотехнічного проектування, інтелектуальних систем, теорії прийняття рішень, математичного моделювання складних систем, операційних систем та систем програмування, а також вільне володіння професійною англійською мовою. З метою вільного орієнтування в сучасному інформаційному просторі наші випускники вільно володіють такими програмно-технічними засобами як MATLAB, MATHCAD, C++, MULTISIM, COREL DRAW, PHOTOSHOP, 3DS MAX, MS ACCESS, LINUX/UNIX, ECLIPSE - CROSS-ПЛАТФОРМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ, NetCracker, спеціалізоване ПЗ супутникових приймачів та ін.

І ще інформація про те, що таке кваліфікація Радіоелектронік в поєднанні з Системами аеронавігаційного обслуговування → We are on the cutting edge!!
АБІТУРІЄНТУ
©Air Navigation Department, NAU. All rights are reserved