Кафедра Аеронавігаційних Систем
Hаша гордість

Спеціальності і напрями підготовки

Диспетчер управління повітряним рухом

кваліфікації - 3144 Диспетчер управління повітряним рухом / 3152 Інженер з безпеки руху.

Фахівці набувають знання та практичні навички з теорії та практики організації та керування повітряного руху. Вивчають питання побудови сучасних аеронавігаційних систем, новітні концепції організації повітряного руху, гнучке використання повітряного простору, процедури обслуговування повітряного руху. Освоюють принципи побудови та застосування систем організації потоків повітряного руху та керування пропускною спроможністю системи ОПР. Навчання будується у відповідності із вимогами ІКАО та Євроконтролю. Підготовка сертифікована Державною авіаційною службою України. У процесі навчання студенти проходять базовий та рейтинговий етапи початкової підготовки спеціалістів з ОПР. Найкращі студенти мають можливість проходження стажування у підрозділах Євроконтролю, де отримують практичні знання та навички у різноманітних галузях системи обслуговування повітряного руху. Процес навчання відбувається англійською мовою, що забезпечує вільне володіння професійною англійською мовою. З метою вільного орієнтування в сучасному інформаційному просторі наші випускники вільно володіють такими програмно-технічними засобами як MATLAB, C++, COREL DRAW, PHOTOSHOP, 3DS MAX, MS ACCESS, LINUX/UNIX, ECLIPSE - CROSS-ПЛАТФОРМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
АБІТУРІЄНТУ
©Air Navigation Department, NAU. All rights are reserved