Кафедра Аеронавігаційних Систем
Hаша гордість

Новини

Семінар доцента О.М. Алексєєва

28 січня відбувся науковий семінар доцента кафедри аеронавігаційних систем к.т.н. О.М. Алексєєва з розгляду матеріалів його докторської дисертації на тему «Методологія управління ризиками та підтримання гарантованого рівня безпеки польотів при авіаційній діяльності».

За результатами обговорення представленого дослідження наукова робота О.М. Алексєєва була оцінена позитивно, здобувачу рекомендовано усунути зауваження членів спеціалізованої вченої ради, які були присутні на семінарі та інших його учасників – докторів, кандидатів наук. Після усунення зауважень роботу було рекомендовано надати до спеціалізованої вченої ради Д26.062.03 для захисту за спеціальністю 05.22.13 – навігація та управління рухом для захисту.


<< НазадПРО НАС > Новини
©Air Navigation Department, NAU. All rights are reserved