Кафедра Аеронавігаційних Систем
Hаша гордість

Новини

16 листопада відбувся он-лайн семінар "Удосконалення професійної підготовки фахівців аеронавігаційних систем"

16 листопада відбувся семінар "Удосконалення професійної підготовки фахівців аеронавігаційних систем", який внаслідок пандемії коронавірусу було проведено он-лайн. На семінарі були присутні викладачі кафедри аеронавігаційних систем та кафедри авіоніки. В рамках семінару його часники заслухали доповідь старшого викладача кафедри АНС Благої Людмили Володимирівна за темою її дисертації на тему “Інформаційна системна взаємодія людини-оператора з авіаційною соціо-технічною системою”, підготовлену за спеціальністю 05.22.13 — навігація та управління рухом для захисту на спеціалізованій вченій раді НАУ. Науковий керівник: доктор технічних наук, завідувач кафедри авіоніки ФАЕТ НАУ Павлова Світлана Вадимівна.
<< НазадПРО НАС > Новини
©Air Navigation Department, NAU. All rights are reserved