Кафедра Аеронавігаційних Систем
Hаша гордість

Новини

25-27 вересня відбулася акредитація освітньо-професійних програм освітнього ступеня “Магістр”

25-27 вересня на кафедрі аеронавігаційних систем працювали комісії з акредитації освітньо-професійних програм “Системи аеронавігаційного обслуговування” та “Організація повітряного руху” освітнього ступеня “Магістр”. Представниками акредитацій них комісій були наші колеги з Харкова. Голови комісій : Планковський Сергій Ігорович (д.т.н., професор, декан факультету літакобудування, ХАІ) та Дергачов Костянтин Юрійович (к.т.н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри систем управління літальними апаратами, ХАІ). Члени комісій : Тимочко Олександр Іванович (д.т.н., професор, професор кафедри навігації, ХУПС) та Панченко Олександр Юрійович (д.т.н., професор, завідувач кафедри проектування та експлуатації електронних апаратів, ХНУРЕ). На фото – в присутності членів комісії студенти шостого курсу освітнього ступеня “Магістр”, які навчаються за освітньо-професійними програмами “Системи аеронавігаційного обслуговування” та “Організація повітряного руху” готуються до написання ККР.<< НазадПРО НАС > Новини
©Air Navigation Department, NAU. All rights are reserved