Кафедра Аеронавігаційних Систем
Hаша гордість

Новини

Захист дипломних проектів студентів групи АО-621с

8 лютого 2018 року відбувся захист дипломних проектів студентів кафедри аеронавігаційних систем на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” за спеціалізацією “Системи аеронавігаційного обслуговування.

Захист відбувався а аудиторії 11.323 в присутності державної атестаційної комісії у складі:

Голова ДЕК – МАСЛОВ Володимир Петрович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізико-технологічних сенсорного матеріалознавства інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Заслужений винахідник України.

Заст. голови ДЕК – ЛАРІН В.Ю., зав. кафедри АНС, д.т.н., проф.

    Члени комісії:
  • ХАРЧЕНКО В.П., проректор НАУ, д.т.н., проф.
  • ЗАЛІСЬКИЙ М.Ю., доцент кафедри АРЕК, к.т.н.
  • РОМАНЕНКО В.Г., доцент кафедри авіоніки, к.т.н., доцент

Секретар ДЕК – ЗАПОЛЬСЬКА С.М., зав. лаб. кафедри АНС.

До вашої уваги нижче представлені моменти цієї події

Перед доповіддю

Державна екзаменаційна коміссія

Моменти істини – доповідає Артем Шаваран

Слухають рішення Державної екзаменаційної комісії

Хвилюючий момент – Голова ДЕК оголошує рішення

Вітаємо – Спеціалісти з систем аеронавігаційного обслуговування!!!

Фото на згадку з членами ДЕК<< НазадПРО НАС > Новини
©Air Navigation Department, NAU. All rights are reserved