Кафедра Аеронавігаційних Систем
Hаша гордість

Новини

Проект Темпус NETCENG «Нова модель третього циклу в інженерній освіті у відповідності до рекомендацій Болонського процесу в Україні»

15 травня в Київському політехнічному інституті відбулися Майстер-класи і координаційні збори учасників проекту Темпус NETCENG «Нова модель третього циклу в інженерній освіті у відповідності до рекомендацій Болонського процесу у Білорусі, Росії, Україні», який є грантовим проектом Євросоюзу, що фінансується за Міжрегіональною програмою Європейського сусідства та партнерства. Пріоритетом проекту є реформування навчальних програм підготовки докторів філософії (PhD) з метою підвищення рівня підготовки наукових кадрів. Для участі у проекті було відібрано три європейські університети (Вільнюський Технічний Університет ім. Гедимінаса (Литва), Університет Брунеля (Лондон, Великобританія) та Берлінський технічний університет), три університети з Білорусії, п’ять російських університетів та три університети з України (Національний технічний університет України «КПІ» ім..І.Сікорського, Національний авіаційний університет та Черкаський державний технологічний університет). З великою цікавістю викладачі, аспіранти, магістри КПІ, НАУ, ЧДТУ прийняли участь в Майстер-класах: «Fundamentals of crystallization and structure formation in alloys» і «Написання наукових статей для публікації у кращих закордонних журналах» (Ескін Д., професор Університету Брунеля), «Free professional 3d cad for students and teachers ONSHAPE» (Мантас Пранкевичюс, ВТУ).

На координаційному семінарі за круглим столом обговорювалися цікаві питання щодо якості підготовки магістрів і докторів філософії. В засіданнях також брали участь керівник проекту А. Shterengarts (Берлінський технічний університет), представник основного координатора проекту R.Grublyauskas, учасники проекту з КПІ і НАУ - професори Т.Шмельова, Д.Прусов, представник ННІ Новітніх технологій НАУ В.Трейтяк, заст. декану ФАКС КПІ Ю. Бобков, представники індустрії України (КБ «Южмаш», Інститут космічних досліджень НАН України) та ін.

Наступного дня учасники проекту виїхали до Черкас (Черкаський державний технологічний університет) для участі в моніторингу українських вузів-партнерів проекту NETCENG.

Завантажити звіт Тетяни Федорівни Шмельової "Implementation of the project NETCENG/ New Model of the Third Cycle in Engineering Education Due to Bologna Process in BY, RU, UA at the Department of Air Navigation Systems of National Aviation University"<< НазадПРО НАС > Новини
©Air Navigation Department, NAU. All rights are reserved