Кафедра Аеронавігаційних Систем
Hаша гордість

Англомовна освіта на кафедрі АНС

Untitled

Кафедра проводить усі види навчальних занять з дисциплін природничо-наукової та профорієнтованої підготовки фахівців відповідно до затверджених навчальних планів. При проведенні навчальних занять широко використовуються віртуальні навчальні лабораторії, побудовані на базі комп’ютерних систем, лабораторії супутникового зв’язку, що обладнані найсучаснішою аеронавігаційною технікою.

Спеціальність

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

(7.07010202, 8.07010202)

Підготовка авіадиспетчерів здійснюється EUROCONTROL, що відповідає нормам міжнародної організації ICAO та сертифікована Державною авіаційною службою України.

Навчання проводиться англійською мовою. Щорічно кращі студенти проходять стажування у штаб-квартирі EUROCONTROL (м. Брюсель) та інституті Аеронавігації (м. Люксембург)

 

Спеціальність

СИСТЕМИ АЕРОНАВІГАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Фахівці набувають знання та практичні навички з теорії та практики побудови та застосування новітніх радіоелектронних та перспективних супутникових систем зв’язку, навігації та спостереження, від цілісності та якості якої значної мірою залежить безпека руху.

У процесі навчання студенти отримують фундаментальні знання в галузях інформаційних технологій та інтелектуальних систем, теорії прийняття рішень, математичного моделювання складних систем, операційних систем та систем програмування, авіоніки безпілотних систем, а також вільне володіння професійною англійською мовою.

Кваліфікація
- Диспетчер управління
повітряним рухом (бакалавр);
- Інженер з управління
повітряним рухом (спеціаліст);
- Диспетчер служби руху (магістр).
Кваліфікація
- Радіоелектронік (бакалавр);
- Інженер з керування й обслуговування
систем (спеціаліст);
- Інженер з автоматизованих систем
управління повітряним рухом (магістр).СТУДЕНТУ >
©Air Navigation Department, NAU. All rights are reserved